Uppdaterat bansträckning 2022. Röd markering gäller.

Anledning till ändring är att det snabba föret gör några utförsbackar för svåra med dåligt underlag.