Tävlingsorganisationen har idag (28/12-2020) beslutat att senarelägga vinterns lopp till den 20:e mars 2021 av anledning rådande pandemi. Utlovad pandemilag för utomhusevenemang och påbörjande vaccination gör att vi ser ljust på att kunna genomföra ett arrangemang i slutet av säsongen. Långberget erbjuder dessutom vid denna tidpunkt normalt mycket goda förutsättningar.

Alla anmälda får givetvis flytta fram sin anmälan till det nya datum. Skulle vi helt tvingas ställa in loppet denna vinter så flyttas alla anmälningar till kommande säsong 2022.

 

/ Tävlingsorganisationen